check

Assessment

Pace yourself

Click to start!

Start

Question 1 of 10

Which sentence below expresses this,

"I didn't go there with the family."

A

Aole ua hele au i laila me ka ohana.

B

Ua aole au i hele i laila me ka ohana.

C

Aole au i hele i laila me ka ohana.

Question 2 of 10

Chose the correct translation below for this sentence,

"The bread is burnt."

A

E papaa ana ka palaoa.

B

Papaa ka palaoa.

C

E papaa ka palaoa.

Question 3 of 10

What does this sentence translate as in Hawaiian?

"The cops are coming back here with the thief."

A

Ke hoi mai la na makai me ka aihue.

B

E hoi aku ana na makai i ka aihue.

C

E hoi mai na makai a me ka aihue.

Question 4 of 10

Chose the correct translation below for this sentence,

"He is a family member of ours."

A

He ohana oia i ko makou.

B

He ohana oe ia makou.

C

He ohana oia no makou.

Question 5 of 10

Which sentence below expresses this,

"Give me a book."

A

E haawi mai ia'u i puke.

B

E haawi mai ia'u i ka puke.

C

E haawi mai i kekahi puke.

Question 6 of 10

Chose the correct translation below for this sentence,

"Kalei travelled from Oahu to Maui."

A

Ua hele o Kalei mai Oahu mai a i Maui.

B

Ua hele o Kalei mai Oahu aku a i Maui.

Question 7 of 10

Which sentence below expresses this,

"I am learning from him this year."

A

Ke ao aku nei au mai ia ia mai i keia makahiki.

B

Ke ao mai nei au mai ia ia mai i keia makahiki.

C

E ao ana au mai ia ia mai i keia makahiki.

Question 8 of 10

Chose the correct translation below for this sentence,

"Those are dogs."

A

He ilio kela.

B

He mau ilio keia.

C

He mau ilio kela.

Question 9 of 10

Which sentence below expresses this,

"Aohe a lakou moopuna i keia manawa."

A

They have grandkids now.

B

They don't have grandkids yet.

Question 10 of 10

Select the sentences below that translate this sentence,

"I saw his grandfather."

(Select all that apply)
A

Ua ike au i ke kupuna kane ona.

B

Ua ike kona kupuna kane ia'u.

C

Ua ike au i kona kupuna kane.

D

Ua ike oe i kana kupuna kane.

Confirm and Submit